logobbapp

Amsterdamse Experiment met de Bijstand

Op 1 februari 2018 starten we met het Amsterdamse Experiment met de Bijstand. U krijgt een premie als u meedoet aan het experiment en inkomsten uit werk heeft, of als u in de komende twee jaar verwacht bij te verdienen.

Wanneer u als bijstandsgerechtigde met een deeltijdbaan geld verdient, bepaalt dat de hoogte van uw aanvullende uitkering. Maar we willen werk nog meer belonen. Als u deelneemt aan het Amsterdamse Experiment met de Bijstand krijgt u een aanvullende premie. U doet dan ook mee aan een onderzoek. Wij willen namelijk weten of een premie mensen met een uitkering prikkelt om (parttime) werk te zoeken. En welk soort ondersteuning naar werk het beste werkt.

De premie die u terugkrijgt is de helft van het geld dat u met een baan verdient. Er is wel een maximum van € 200 per maand. Deze premie heeft geen invloed op bijvoorbeeld belastingtoeslagen of op vergoeding van kinderopvang. Wij verzamelen het premiebedrag en betalen het twee keer per jaar uit. Dat doen we in juni en in november. U krijgt deze premie alleen als u meedoet aan het experiment.

Een rekenvoorbeeld met toelichting

Maand

Ba­sis­be­drag al­leen­staan­de

In­kom­sten uit werk

Maan­de­lijk­se bij­stand

Pre­mie­op­bouw (50% van loon)

To­ta­le pre­mie (in juni uit­be­taald)

Fe­bru­a­ri

€ 937

€ 300

€ 637

€ 150

Maart

€ 937

€ 200

€ 737

€ 100

April

€ 937

€ 0

€ 937

€ 0

Mei

€ 937

€ 150

€ 787

€ 75

Juni

€ 937

€ 300

€ 637

€ 150

€ 475

 

Een bijstandsuitkering van een alleenstaande is € 937. Deelnemer Pieter verdient in februari € 300 loon. Daarom krijgt Pieter 937 – 300 = € 637 aanvullende bijstand. Daarnaast bouwt Pieter een premie op. De premie is in februari € 150 (de helft van zijn loon). Dat krijgt hij in juni, samen met de premie uit andere maanden. De totale premie is de helft van het geld dat hij met een baan verdient, met een maximum van € 200 per maand.

De premie hangt af van het bedrag dat u met deeltijdwerk verdient. We houden ook rekening met de inkomstenvrijlating. U ontvangt maximaal € 200 per maand.

 

Deelt u een huishouden met een partner en krijgt u bijstand als gezin? Dan mogen u en uw partner allebei de premie gebruiken. Maar de premie mag per jaar totaal niet hoger zijn dan € 200 per maand per gezin.

 

Overleg met uw klantmanager hoe u digitaal het formulier Opgave Inkomsten (OI) invult op Uitkering. U kunt ook een papieren formulier telefonisch tussen 8:30 en 17:00 aanvragen via 020 252 6000. Of u haalt het papieren formulier op bij een Stadsloket.

 

Wij regelen geen baan. Als deelnemer aan het experiment zorgt u zelf voor een deeltijdbaan . Natuurlijk kunt u hierbij de mogelijkheden van Werk en Inkomen gebruiken. Uw klantmanager helpt u hier graag bij.

 

Wij doen het onderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Er zijn drie verschillende groepen binnen het experiment. Per groep verschilt de begeleiding voor werk en re-integratie:

Deze groep bepaalt na een gesprek met de klantmanager zelf welke begeleiding ze willen krijgen.

Deze groep heeft het dubbele aantal contactmomenten met de klantmanager.

Voor deze groep blijft alles hetzelfde zoals het is.

U krijgt een plek in één van de drie groepen. Daarbij kijken wij niet naar u als persoon of uw omstandigheden. U hebt zelf geen invloed op in welke groep u terecht komt. Heel soms kan uw klantmanager beslissen dat u niet wordt ingedeeld in de Zelfregiegroep. Aan het einde van het experiment komt er een onderzoeksrapport. Dit rapport gaat ook naar de gemeenteraad van Amsterdam.

Om mee te doen aan het experiment moet u een toestemmingsverklaring ondertekenen. Tijdens het experiment worden met alle deelnemers elk jaar tussen februari en mei interviews gehouden voor onderzoek. Dat onderzoek duurt twee tot vier jaar. De gegevens van deelnemers en de uitwerkingen van de interviews worden anoniem verwerkt.

 

Als u meedoet  aan het Amsterdamse Experiment met de Bijstand blijven de rechten en plichten uit de Participatiewet gewoon gelden. U moet bijvoorbeeld blijven solliciteren.

 

Ja, u kunt op elk moment stoppen. Vanaf het moment dat u niet meer meedoet, stopt ook het recht op de premie.

 

Wilt u zich aanmelden voor het Amsterdamse Experiment met de Bijstand? In januari ontvangt iedereen met een bijstandsuitkering een brief waarin staat hoe u zich kunt aanmelden.

Als u zich hebt aangemeld, dan neemt uw klantmanager contact met u op. In februari krijgen deelnemers een tweede brief met meer informatie.

Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bellen naar 020 252 6000. Of neem contact op met uw klantmanager.

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie