logobbapp

Petitie verhoging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor chronisch zieken en gehandicapten.Achtergrond:

Het persoonsgebonden budget (afgekort ‘PGB’) is bedoeld om mensen te ondersteunen die zorg, hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen en leven. Het idee achter het budget is dat de zorgontvanger doorgaans beter kan inschatten wat hij of zij aan zorg nodig heeft.

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kan men kiezen voor een PGB. Men vraagt het PGB aan bij de gemeente. De Sociale Verzekerings Bank betaalt uit. De gemeente kijkt of een PGB bij iemand past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die men inkoopt. Voor dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp bepaalt de gemeente de tarieven, maar die tarieven zijn in de gemeente Amsterdam veel te laag. Alle andere tarieven voor andere hulp via een PGB worden landelijk vastgesteld. De gemeente Amsterdam gaat uit van een uurtarief voor huishoudelijke hulp van 17,40 euro BRUTO waar belasting, diverse verzekeringen vakantie geld etc. nog vanaf gaan. De free-lancer houdt hier ongeveer 8 euro netto aan over. En dan kan hij/zij ook nog de pech hebben reis en parkeerkosten te moeten betalen. Voor deze bedragen kunnen PGB houders geen huishoudelijke hulp krijgen. Deze petitie maakt deel uit van een campagne om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad ertoe te brengen de PGB's te verhogen. Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat de PGB budgetten voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding worden verhoogd en gebaseerd op tarieven van ondersteuners die meer bij de tijd zijn en niet te laag. De petitie kan getekend worden op http://pgb.bijstandsbond.amsterdam

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie