Petitie verhoging RTM in Amsterdam
logobbapp

Verhoog de standaardbedragen in de chronisch zieken-regeling in Amsterdam

 Achtergrond:

Chronisch zieken en gehandicapten zijn er de afgelopen vijf jaar onder de kabinetten Rutte I en II financieel zwaar op achteruit gegaan. Ze zagen hun zorgkosten in die periode verdubbelen. Dat meldt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting al eind 2016. Voor mensen met een bijstandsinkomen (1050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2750 euro p/m) stegen die kosten met 3455 euro. Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de inkomsten van chronisch zieken achteruit zijn gegaan. Zo is de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken, de WTCG afgeschaft en zijn er alleen nog tegemoetkomingen voor deze groep op basis van gemeentelijk beleid. Maar de gemeenten, die met de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ te maken kregen met rijksbezuinigingen, hebben de tegemoetkomingen voor chronisch zieken sterk versoberd. Chronisch zieken gingen er in Amsterdam door de vele reorganisaties van de chronisch ziekenregeling gepaard gaande met bezuinigingen soms meer dan 200 euro per maand op achteruit. Thans geldt in Amsterdam de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. (RTM). De regeling kent 4 zogenaamde modules met standaardbedragen. Je kunt op basis van een keuring voor een of meer modules in aanmerking komen. Extra kledingslijtage 13 euro, extra bewassing 10 euro, extra energiekosten 20 euro, tegemoetkoming maaltijden 15 euro. Als je voor een module in aanmerking komt, krijg je nog een basiscompensatie € 25,- en compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering € 8,25. Op basis van de zelfde keuring is een tegemoetkoming voor dieetkosten uit de bijzondere bijstand mogelijk voor een standaardbedrag van ongeveer 8 euro

Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat de modules voor de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken met 150% worden verhoogd, evenals de basiscompensatie, de compensatie verplicht eigen risico en de bedragen voor dieetkosten waarbij dit niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima. De petitie kan getekend worden op http://chronischzieken.bijstandsbond.amsterdam