logobbapp

Petitie verhoging van de Individuele Inkomens Toeslag in Amsterdam

 Achtergrond:

Bij een door de Bijstandsbond gevoerde rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam heeft de rechter in 2017 beslist dat de gemeente Amsterdam een Individuele Inkomens Toeslag moest invoeren voor alle Amsterdammers die langdurig op een minimuminkomen zitten. De rechter verklaarde de tot dan bestaande regeling ongeldig omdat de Amsterdamse regeling in strijd was met de wet. Tot de uitspraak van de rechter kreeg alleen een beperkte groep mensen met schulden de toeslag. De regering heeft de gemeentelijke bevoegdheid in de Participatiewet om zo’n toeslag in te voeren opgenomen als vervanging van de oude inmiddels afgeschafte langdurigheidstoeslag die door het Rijk werd uitgevoerd. De gemeente Amsterdam heeft na de uitspraak van de rechter een Individuele Inkomens Toeslag van 50 euro per jaar ingevoerd voor alle langdurige minima tussen 18 en 65 jaar. Wij vinden deze toeslag veel te laag. Een nieuwe rechtszaak is niet erg kansrijk, want de rechter zal zeggen dat de hoogte van de toeslag een kwestie is van politieke beslissingen, waar de rechterlijke macht niet over gaat. Dus richten wij ons weer tot de politiek. 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij vragen de onderhandelaars over een nieuwe coalitie na de verkiezingen een hogere toeslag in te voeren.

Wij verzoeken de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat mensen die langer dan een jaar een minimuminkomen hebben een Individuele Inkomens Toeslag krijgen van 300 euro per jaar, waarbij deze toeslag niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima. De petitie kan getekend worden op http://inkomenstoeslag.bijstandsbond.amsterdam

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie