Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Wij willen een belangengroep oprichten. Waar moet je beginnen?

 

Achtergrond:

In verschillende gemeenten bestaan (bijna) geen actie- en belangengroepen van mensen met een minimum inkomen. De FNV heeft verschillende werkgroepen FNV Lokaal, en is vakbondscentra aan het inrichten, maar dat is niet in alle gemeenten. Maar toch: u vindt dat er bij de gemeente en de uitkerende instanties het nodige mis is en dat de armoede in uw gemeente tot onaanvaardbare proporties aan het stigen is. U wilt daar samen met anderen iets aan doen. Dat kan. In ons land bestaat vrijheid van vereniging en vergadering. Dat staat in artikel 12 van de Grondwet. ' Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten'. En in Artikel 9: 'Vrijheid van vergadering en betoging. 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden'.

Wat kan ik doen:

U kunt een actiecomite of een club oprichten samen met anderen met een bepaald doel, of een vereniging of een stichting met een bepaald doel.

Waar kan ik terecht:

Vaak bestaan er in de gemeente welzijns of opbouworganisaties, die buurtbewoners of anderen helpen bij het oprichten van een belangengroep of een groep met een andere doelstelling. Vaak zijn er in de buurt ook faciliteiten die aan buurtbewoners ter beschikking worden gesteld. Of men beschikt over een beperkt budget om buurtgroepen financieel te ondersteunen. U kunt bij uw gemeente informeren of dat in uw stad of dorp ook het geval is.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.