Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Wij willen een vereniging oprichten. Wat zijn de mogelijkheden?

 

Achtergrond:

Na overleg met anderen bent u tot de conclusie gekomen, dat u niet alleen als (buurt) werkgroep of als onderdeel van een andere organisatie wilt functioneren, maar een zelfstandige rechtspersoonlijkheid wilt worden. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Een vereniging is een groep van tenminste twee mensen. Er bestaan verschillende soorten verenigingen.
1. een echte vereniging in de vorm van een groepje mensen, die bij elkaar gaan zitten en zeggen: 'hierbij zijn we vereniging zus en me zo met die en die doelstellingen. Als je zo bij elkaar gaat zitten, ben je al een vereniging die zich kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel en bv een bankrekening openen. Dat hoeft allemaal niets te kosten. Er zijn niet altijd statuten en er is een bestuur. De bestuursleden zijn wel hoofdelijk aansprakelijk voor alle zaken die de vereniging regelt als de vereniging zelf niet meer kan betalen.

2. een vereniging met statuten opgenomen in een notariële akte, welke zijn ingeschreven in het handelsregister. Dit is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De bestuursleden zijn niet aansprakelijk voor de vereniging, tenzij zij bestuurdersfouten hebben gemaakt.

Als een vereniging geen volledige rechtsbevoegdheid heeft blijven bestuursleden altijd aansprakelijk voor de schulden van de vereniging, die zij zijn aangegaan. Als er bijvoorbeeld een evenement wordt georganiseerd en wegens slecht weer moet er geld bij en de vereniging komt te kort dan moet het bestuurslid, dat de bestelling heeft gedaan zelf betalen. Als er tijdens het evenement ongelukken gebeuren en iemand lijdt daardoor schade dan kunnen ook de bestuursleden daarvoor worden aangesproken.

Deze aansprakelijkheden bestaan niet voor de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (dus notariële akte en inschrijving handelsregister).

Wat kan ik doen:

Nu hikken veel initiatiefnemers ertegen aan dat oprichting van een vereniging met statuten veel geld kost bij de notaris. Daarom kunt u er (voorlopig) voor kiezen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid op te richten. (Mogelijkheid 1). U stelt samen met uw lotgenoten op schrift dat de vereniging bestaat en wie de bestuursleden zijn (minimaal 2) en u gaat naar de Kamer van Koophandel om de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De inschrijving is gratis. Hou er wel rekening mee dat de gegevens van de vereniging door de Kamer van Koophandel worden doorgegeven aan de belastingdienst. Daarna kunt u met de bewijzen van inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bankrekening openen op naam van de vereniging. Eventueel, wanneer er inkomsten worden gegenereert, kunt u een vereniging met statuten oprichten.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht bij de Kamer van Koophandel in uw stad.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.