Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Ik heb een advocaat nodig, maar er zijn goede en slechte advocaten. Waar moet ik op letten bij mijn keuze?

Achtergrond

U dreigt verwikkeld te raken in een juridisch conflict of een overheidsinstantie heeft uw aanvraag afgewezen en u bent het er niet mee eens. Dus u zoekt een advocaat om namens u een procedure te voeren. Maar er zijn goede en slechte advocaten. En gespecialiseerde en minder gespecialiseerde advocaten. Regelmatig horen wij op het spreekuur van de Bijstandsbond over advocaten, die slecht functioneren. Niet op hoorzittingen verschijnen, standaard bezwaarschriften schrijven, etc. Hoe weet ik nu wie ik kan kiezen?

In zijn algemeenheid zorgt de Nederlandse Orde van Advocaten voor de kwaliteitsbewaking. Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. Dit houdt in dat ze zich moeten houden aan de Advocatenwet en de eisen die de Orde aan hen stelt. Doen ze dit niet, dan kunnen ze voor de tuchtrechter worden gebracht. Die kan een berisping of een waarschuwing opleggen, maar ook tot strengere sancties overgaan door de advocaat tijdelijk of volledig uit zijn beroep te zetten. De regels voor de advocatuur hebben betrekking op de volgende punten: Partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk. Lees hier meer over het tuchtrecht waaraan advocaten onderhevig zijn.

Maar er zijn slechte advocaten en die je zaak geen goed doen, sterker nog er zijn bijvoorbeeld pro deo advocaten, die laten je machtigen om van alles aan bijzondere bijstand aan te vragen, zonder dat je dat zelf weet..Ook moet een advocaat eerlijk zijn tegen je. Wanneer hij of zij niets in een rechtsprocedure ziet, omdat het toch kansloos is, moet hij of zij dat eerlijk tegen je zeggen. Soms oefenen klanten druk uit om toch een procedure te beginnen, omdat ze verontwaardigd zijn over wat ze als onrecht ervaren. De adocaat moet dan wanneer dat kansloos is rustig de tijd nemen om je uit te leggen waarom het geen zin heeft, en niet de procedure maar gaan voeren, ook om voldoende inkomsten te hebben.

Wat kan ik doen:

U kunt in eerste instantie een advocaat zoeken door trefwoorden in te typen in de zoekmachine van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hier kunt u op plaatsnaam en gespecialiseerd rechtsgebied een advocaat zoeken. Hier kunt u ook intypen of de advocaat een gratis kennismakingsgesprek aanbiedt. Van dit gesprek kunt u gebruik maken om een indruk te krijgen van de advocaat. Ook hebben veel advocaten (kantoren) een website die u kunt bezoeken. In zijn algemeenheid geldt, dat u het beste een advocaat kunt kiezen die echt gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar u hulp zoekt. Advocaten die aangeven, op heel veel rechtsgebieden zaken te doen, zijn meestal niet zo gespecialiseerd. U kunt ook andere hulpverleningsorganisaties, bijvoorbeeld belangenorganisaties van mensen met een minimuminkomen die een spreekuur hebben, vragen welke advocaat zij adviseren. Op dergelijke spreekuren hebben ze vaak veel ervaring met advocaten.

Waar kan ik terecht:

Stel, u hebt een advocaat gekozen en u bent ontevreden over die advocaat. Komt u er met uw advocaat niet uit, weet u niet precies wat u van uw advocaat mag verwachten of vind u het lastig de zaak met hem zelf te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de zogeheten deken van de Orde van Advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. Deze deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. Hij krijgt alle klachten van cliënten op zijn bureau, maar grijpt ook in als hij om andere redenen de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt.

contactgegevens van (de deken van) de plaatselijke Orde van Advocaten in uw omgeving

Als de deken uw klacht op zijn bureau krijgt, zal hij deze in behandeling nemen, de zaak onderzoeken en - afhankelijk van soort en omvang van de klacht - proberen te bemiddelen tussen u en uw advocaat of de zaak voorleggen aan de tuchtrechter. Als u erop staat, is de deken overigens verplicht om de zaak in ieder geval door te sturen naar de tuchtrechter, de Raad van Discipline.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.