Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids
logobbapp

Algemene tips


Wanneer u in zijn algemeenheid een beschikking van de overheid krijgt nadat u ergens een aanvraag voor hebt ingediend of ergens toestemming voor hebt gevraagd hebt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Let in dit verband op de dagtekening van de beschikking. Dat is de dag waarop de 6 weken termijn ingaat. Van deze regel wordt door de rechter of bestuursorganen BIJNA NOOIT afgeweken. U kunt dus niet zeggen: ik wist het niet, of ik was ziek, of ik heb een moeilijke periode achter de rug. 6 weken is 6 weken. Dient u binnen die termijn geen bezwaarschrift in dan is het overheidsbesluit ONHERROEPELIJK en hebt u pech gehad.


Ik heb een uitkering in het kader van de sociale zekerheidswetgeving of heb een meningsverschil met bedrijven en/of instanties en wil zelf dingen uitzoeken. Waar kan ik op internet te rade gaan?


Hoe kan ik (beleids) informatie vinden van een specifieke gemeente met behulp van Open Data?


Heeft het zin wanneer u een financieel conflict hebt met een particulier bedrijf of een verzekeringsmaatschappij om naar de rechter te stappen en het op deurwaarders-aanmaningen te laten aankomen?


Ik heb een advocaat nodig, maar er zijn goede en slechte advocaten. Waar moet ik op letten bij mijn keuze?


Ik heb een advocaat nodig, maar ik heb een minimuminkomen en kan geen advocaat betalen. Wat is de regeling voor gratis rechtsbijstand?


De bewaarprocedure (tegen stopzetting van de uitkering) duurt lang en ik zit accuut zonder geld. Wat nu?


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.