Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Open Data Projecten van gemeenten waar u zelf dingen in kunt opzoeken


Achtergrond:

We hebben bij mogelijke internetbronnen om zelf onderzoek te doen aangegeven, waar je informatie kunt vinden. Hieraan kan worden toegevoegd, dat in veel gemeenten na de decentralisatie van verschillende beleidsterreinen zoals de jeugdzorg, de bijstand, het onderwijs en de WMO een verschillend beleid wordt gevoerd. Hoe kom ik er nu achter wat het beleid is in mijn gemeente? Hierbij kunnen de onderstaande open data projecten helpen. Open data leidt tot grotere transparantie en toegankelijkheid van de politieke besluitvorming. Daarom zijn zaken als notulen, besluiten, stemmingen, moties e.d. nu eenvoudig vindbaar en herbruikbaar als open data. Want niet alleen het publiceren, maar ook het goed ontsluiten en vindbaar maken van informatie behoort tot openbaarmaking en daarmee tot grotere politieke transparantie.

Wat kan ik doen:

U kunt verschillende databanken doorzoeken. Openraadsinformatie.nl is tot stand gekomen in een samenwerking van verschillende gemeenten in VNG-verband. Het is een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en het Actieplan Overheid. Van 102 gemeenten zijn alle raadsstukken nu te vinden op openraadsinformatie.nl. Daarnaast bestaat nu de app WaarOverheid Via deze app kunnen inwoners en andere geïnteresseerden bekijken wanneer de raad heeft gesproken over hun buurt en notificaties instellen om nieuwe berichten over hun buurt te ontvangen.

Gemeenteraad Amsterdam biedt open data

Voorbeeld de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam stelt alle openbare raadsinformatie beschikbaar als open data. Dit maakt de raadsinformatie laagdrempelig beschikbaar en geschikt voor hergebruik. Het presidium van de gemeenteraad heeft dit mogelijk gemaakt, na het initiatiefvoorstel van raadslid Ernsting, getiteld Open Raadsinformatie en open data voor politieke transparantie. Algemene informatie over het project is te vinden op: Open raads informatie

Waar kan ik terecht:

Wanneer u nog andere bronnen zoekt kunt u contact met ons opnemen.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.