Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids
logobbapp

Ik heb een uitkering in het kader van de sociale zekerheidswetgeving of ik heb een meningsverschil met instanties en wil zelf dingen uitzoeken. Waar kan ik op internet te rade gaan?


Achtergrond:

Nederland kent een ingewikkeld stelsel van sociale zerheid. Ik heb specifieke vragen, maar ik wil eerst dingen zelf uitzoeken voor ik advies vraag of ik wil gegeven adviezen nagaan. Waar kan ik beginnen?

Wat kan ik doen:

U kunt in eerste instantie voor een orientatie gebruik maken van de rechtenwijzer. Heeft u een probleem of conflict? Rechtwijzer wijst u stap voor stap de weg naar een oplossing. Ook vindt u er de Gereedschapskist. Hier vindt u gereedschap voor het oplossen van problemen en conflicten. U kunt bijvoorbeeld een brief opstellen voor een consumentenprobleem, zelf kinderalimentatie berekenen of online een ouderschapsplan maken.
Door vragen te beantwoorden vindt u wat u in uw situatie kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen. Ook biedt Rechtwijzer gereedschap voor het oplossen van veelvoorkomende problemen en conflicten.

Verder kunt u zoeken in de jurisprudentie. Deze vindt u op Rechtspraak.nl Gemeenten hebben ook een website waarop het gemeentelijk minimabeleid, regelingen op het gebied van de WMO en verordeningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand te vinden zijn. De gemeente Amsterdam heeft voor de uitvoering van de Participatiewet een aparte pagina met beleidsvoorschriften, die ook nuttig kunnen zijn voor mensen die in andere gemeenten wonen, voorzover het een gedeelte van de regels betreft. Maar let wat dat betreft op! Gemeenten hebben in veel opzichten beleidsvrijheid en in uw gemeente kan het anders geregeld zijn.. Als u informatie van andere gemeenten wilt, kunt u zoeken in de Open Data Projecten van die andere gemeenten. Open Data Projecten van andere gemeenten.

Waar kan ik terecht:

Wanneer u nog andere bronnen zoekt kunt u contact met ons opnemen. Zo hebben wij toegang tot Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz een online kennisbank met juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.