Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

De bewaarprocedure (tegen stopzetting van de uitkering) duurt lang en ik zit accuut zonder geld. Wat nu?. De voorlopige voorziening volgens de Algemene Wet Bestuursrecht

 

Achtergrond:

Voor noodsituaties is in het kader van het bestuursrecht een speciale procedure in het leven geroepen, de zogenaamde 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat je naast een bezwaarschrift procedure bij bijvoorbeeld Burgemeester en Wethouders van een gemeente direct naar de rechter stapt omdat er sprake is van spoed en een noodsituatie. De rechter kan dan een voorlopige voorziening toewijzen, waarbij bijvoorbeeld je uitkering weer betaalbaar wordt gesteld in afwachting van de beslssing op bezwaar. Maar er moet dan wel sprake zijn van een noodsituatie. De rechter neemt de beslissing binnen enkele weken. Overigens is onze ervaring, dat wanneer duidelijk is dat je in bezwaar gelijk zult krijgen, de uitkerende instantie cq dienst sociale zaken dan snel een beslssing neemt of maatregelen terugdraait, zodat de procedure voor de voorlopige voorziening kan worden ingetrokken.

Wat kan ik doen:

Ga naar een advocaat die de voorlopige voorziening voor je aanhangig kan maken. Een advocaat in dezen is overigens niet verplicht. Je kunt het ook zelf doen, bijvoorbeeld om druk uit te oefenen. Maar een advocaat is wel raadzaam.

Waar kan ik terecht:

Bij advocaten. Zie daarvoor ook het item wat is een goede advocaat?

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.