Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Rijksbelastingen


Belasting adviezen voor minima die weinig of niets kosten

In het jaar dat je AOW krijgt kun je soms veel geld van de belasting terugkrijgen!


Gemeentebelastingen


Hoe kan ik toch kwijtschelding krijgen van de gemeentebelastingen als ik onder de kostendelersnorm val?

Ik moet gemeentelijke heffingen betalen terwijl ik op het minimum geen vermogen heb. Hoe kan dat?


Zwartboek over de problemen bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen


Nieuwe regels over de vermogensnormen bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.