Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids

Klachten en bezwaar


Wanneer je het niet eens bent met de overheid over een beslissing kun je een bewaarschrift of een klacht indienen. Algemene inleiding.


Puntsgewijze korte behandeling van waar je op moet letten als je het niet eens bent met een overheidsbeslissing en de regels waaran de overheid zich moet houden bij het nemen van een beslssing.


Bezwaar en beroep en klachten en de Algemene Wet Bestuursrecht. Een algemene inleiding over de rijkwijdte van de wet.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie