logobbapp

Hoeveel mag ik bijverdienen als ik in de bijstand zit onder de Participatiewet?

Achtergrond:

Als u 27 jaar of ouder bent, en als u geen medische urenbeperking heeft, dan mag u een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van € 196,- per maand (bedrag per 1 januari 2015) en maximaal zes maanden.

Ben je jonger dan 27 jaar, dan worden al je bijverdiensten afgetrokken van je uitkering. Bent u een alleenstaande ouder en is uw kind jonger dan 12 jaar? Kijk dan bij de aparte regels voor alleenstaande ouders.

Vrijlating ook voor partner
Dezelfde vrijlating geldt voor uw partner. U mag dus ieder maximaal zes maanden € 196,- per maand bijverdienen.

Andere inkomsten die u mag houden
Sommige inkomsten hebben geen invloed op uw bijstandsuitkering. Dit zijn:

 • kinderbijslag
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst, zoalsde jonggehandicaptenkorting voor mensen met een Wajong-uitkering die 27 jaar en ouder zijn en deel uitmaken van een gezin met meerderjarige kinderen.
 • een eigenwoningbijdrage voor mensen met een eigen woning
 • als u 27 jaar of ouder bent: een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bedrag van € 95,- per maand (met een maximum van € 764,- per jaar). Het meerdere wordt wel verrekend met uw uitkering.
 • de jaarlijkse tegemoetkoming van € 350,- die u krijgt als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt voor een arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%
 • inkomen van kinderen onder de 18 jaar
 • rente over vermogen en spaargeld
 • uitkeringen en vergoedingen die u krijgt voor geleden schade
 • geld van een armoedevoorziening van de gemeente Amsterdam (bijvoorbeeld de scholierenvergoeding)

Met ingang van 1 januari 2015 is er een derde inkomstenvrijlating bijgekomen. Deze vrijlating kan alleen worden toegepast op inkomsten uit arbeid van personen waarvan is vastgesteld dat er sprake is van medisch urenbeperktheid. De vrijlating bedraagt 15% van het inkomen, tot een maandelijks maximum. Er is geen maximale duur aan de toepassing van deze vrijlating verbonden, zolang de medisch urenbeperktheid is vastgesteld. Deze vrijlating kan alleen plaatsvinden als de inkomstenvrijlating van 25% of de inkomstenvrijlating van 12,5% niet worden toegepast.

Ook bij deze inkomstenvrijlating geldt, dat hij gevolgen kan hebben voor het belastbaar inkomen van de persoon.

 

Wat kan ik doen:

Deze vrijlating hoeft u niet apart aan te vragen. Uw klantmanager bekijkt wel of de inkomsten uw kansen op werk vergroten. U moet uw inkomsten en wijzigingen in uw situatie altijd doorgeven aan uw inkomensconsulent. Maar trek aan de bel als u gene vrijlating van inkomsten krijgt.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond. De Bijstandsbond werkt samen met VHM advocaten die bij ons spreekuur houden en in deze materie gespecialiseerd zijn.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index bijstand
laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie