logobbapp

Hoe werkt de kostendelersnorm?
Achtergrond

vv

Kostendelersnorm in de Participatiewet

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen in 2015 een lagere uitkering. Deze nieuwe regel van het Rijk heet de kostendelersnorm. 

Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassendochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Niet elke persoon met wie een woning wordt gedeeld telt mee voor de kostendelersnorm.
De volgende personen tellen niet mee:
 Jongeren tot 21 jaar.
 Kamerhuurders met een commercieel contract die aantoonbaar een commerciële huurprijs betalen. Onder deze groep vallen niet de bloedverwanten in de eerste of
tweede graad.  
 Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf)
of een tegemoetkoming studiekosten (Wtos).
 Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL‐studenten).

Hoe meer volwassen personen van 21 jaar en ouder in één woning, hoe lager de uitkering.
Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100 procent voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1.360 euro per maand).  Bedragen in november 2014.

Aantal kostendelers in één woning Bijstandsnorm per persoon* Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eén volwassene (alleenstaande) 70,00% (ongeveer 955 euro) 70%
Twee kostendelers 50,00% (ongeveer 680 euro) 100%
Drie kostendelers 43,33% (ongeveer 590 euro) 130%
Vier kostendelers 40,00% (ongeveer 545 euro) 160%
Vijf kostendelers 38,00% (ongeveer 520 euro) 190%

Wonen er vier mensen in één huis en tellen ze allemaal mee voor de kostendelersnorm? Dan ontvangt iedere bijstandsgerechtigde een uitkering van maximaal 40 procent van de bijstandsuitkering voor gehuwden. Ontvangen alle vier de bewoners van de woning bijstand?
Dan krijgen ze samen maximaal 160 procent van de bijstandsuitkering voor gehuwden.

 Voor mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en met één of meer personen in hetzelfde huis wonen, verandert er voorlopig niets. Tot 1 juli 2015 ontvangen zij hun oude uitkering.Na 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm wel.  
 Mensen die vanaf 1 januari 2015 bijstand aanvragen en hun woning delen met meerdere personen, hebben direct te maken met de kostendelersnorm. Ook alleenstaanden of gehuwden die nu een bijstandsuitkering ontvangen en na 1 januari 2015 met meer mensen in een huis gaan wonen, vallen direct onder de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm in de IOAW en de IOAZ

 De IOAW en de IOAZ kennen ook een kostendelersnorm. Bij kostendeling wordt de grondslag van de uitkering op 50 procent gesteld. Het aantal medebewoners is verder niet van belang.  
 Bij het niet meetellen van medebewoners gelden dezelfde regels als bij de Participatiewet.  
 De kostendelersnorm wordt bij de IOAW en de IOAZ op 1 juli 2015 ingevoerd en niet op 1 januari 2015. Afbouw van de uitkering vindt over een langere periode plaats.  

Wat kan ik doen:

U kunt het beste contact opnemen met de vakbond, een advocaat gespecialiseerd in de bijstand of een andere intermediair om op de hoogte te raken van de nieuwste veranderingen. Ook geven veel gemeenten informatiefolders uit en houden zij voorlichtingsbijeenkomsten. Als het goed is wordt u per brief op de hoogte gesteld als er veranderingen zijn die voor u gelden. Ziehier een truc om toch voor kwijtschelding van gemeentebelastingen in aanmerking te komen als je onder de kostendelersnorm valt.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen ook terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index participatiewet

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie