logobbapp

Als ik geld terugkrijg van de belastingen en ik heb een bijstandsuitkering, wordt die teruggave dan verrekend met mijn uitkering?
Achtergrond

De hoofdregel is als volgt. Als een klant geld terugkrijgt van de Belastingdienst, heeft hij/zij te veel bijstand ontvangen, tenzij sprake is van teruggave door het opvoeren van aftrek voor bijzondere kosten waarvoor geen bijstand is verleend, zoals bijvoorbeeld bijzondere ziektekosten. Die bijzondere ziektekosten kun je bij de belastingen alleen opvoeren als ze niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar. Maar als je bijvoorbeeld nu een bijstandsuitkering hebt en vorig jaar hebt gewerkt en nu geld terugkrijgt in dat verband van de belastingen dan zijn dat inkomsten voor de Participtiewet. Bij belastingteruggave gaat het om de vraag of klant nog een uitkering krijgt: heeft klant geen uitkering meer, dan heeft de gemeente een vordering op de klant; loopt de uitkering nog, dan kunnen ze verrekenen met inachtneming van de zesmaandentermijn (artikel 58 lid 3, Participatiewet).

Wat kan ik doen:

Je moet de teruggave altijd melden aan de sociale dienst. De zes maanden rermijn houdt in, dat als je de teruggave van de belastingen hebt gemeld, en de sociale dienst zit te slapen of liever gezegd de inkomensconsulent of de klantmanager zit te slapen, of de brief die je aangetekend verstuurd hebt raakt weg en ze doen er niks mee, binnen zes maanden, dan mag je de teruggave houden. Ze moeten binnen zes maanden verrekenen. Je kunt ook bellen dat je het geld hebt gekregen, maar als ze dan binnen zes maanden niets doen, en ze komen er bijvoorbeeld na 8 maanden achter, en ze gaan terugvorderen of verrekenen, dan kun je niet bewijzen dat je het gemeld hebt en niet hebt verzwegen. Of althans daar kan een dispuut over ontstaan. Dus dan sta je niet sterk.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen ook terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index participatiewet

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie