logobbapp

Binnenkort krijg ik een erfenis, een grote gift of ik heb een bedrag gewonnen in de loterij. Wat zijn de regels op het gebied van vermogensvorming in de bijstand?

Achtergrond:

De Bijstand is bedoeld als laatste vangnet wanneer alle andere voorliggende voorzieningen niet van toepassing zijn en wanneer praktisch al je reserves zijn uitgeput. Ook gaat de bijstand naar beneden als je een broep kunt doen op andere inkomsten, bijvoorbeeld inkomsten uit deeltijdarbeid. Je mag om voor bijstand in aanmerking te komen dus maar een beperkt vermogen hebben. De vermogensgrens voor een alleenstaande, die 70% van het minimumloon heeft, ligt tussen de 5500 en 6000 euro. Een hoofd van een een-ouder gezin of ene gezin mag het dubbele hebben. Het precieze bedrag verandert steeds ieder half jaar want het bedrag wordt aangepast aan de prijsindexering op basis waarvan de bijstand wordt vastgesteld. Maar dit is een hoofdregel. Bij mensen met een eigen huis die op bijstand zijn aangewezen gelden andere regels. En ook moet bepaald worden of bepaalde gelden die verkregen worden kunnen worden toegevoegd aan het vrij te laten vermogen of als inkomsten moeten worden gezien. Sommige mensen komen in aanmerking voor een erfenis, of winnen iets in een loterij, krijgen smartegeld of een gift. Voor al deze gevallen en andere bestaan (gedeeltelijk gemenetelijke) andere regels. Het zou te vervoeren, dat allemaal hier te behandelen

Wat kan ik doen:

Het aantal juridische deskundigen op dit gebied is niet zo groot. Onze ervaring is, dat notarissen vaak maar heel summier op de hoogte zijn wanneer er sprake is van een erfenis.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond. De Bijstandsbond werkt samen met VHM advocaten die bij ons spreekuur houden en in deze materie gespecialiseerd zijn.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index bijstand
laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie