logobbapp

Een klantmanager of een andere overheidsfunctionaris of een hulpverlener wil mijn DigId code weten, mogen ze dat vragen?


Achtergrond:

Overheidszaken kun je via internet regelen met de Digitale Identificatie code (DigId). De aanvraag van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bijvoorbeeld, of uw belastingaangifte of ene uitkering aanvragen. Hierbij moet de overheid alleen wel zeker weten wie u bent. Aan het loket laat u dan uw paspoort of uw rijbewijs zien, of u zet een handtekening. Op internet gebruiken we hiervoor DigiD. Je kunt een DigId inlogcode aanvragen via een website. Je krijgt dan een inlognaam en een wachtwoord. Op de website staat duidelijk dat je deze gegevens NOOIT aan derden moet verstrekken. Ze zijn strikt persoonlijk en alleen voor jezelf bestemd om je als persoon tegenover de overheid op internet te identificeren.

Een sociale dienst ambtenaar uit Tilburg blijkt haar positie misbruikt te hebben om een klant van de dienst haar inlognaam en wachtwoord af te troggelen in verband met (controle op) de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. De ambtenaar wilde toen gebruikersnaam en wachtwoord weten en de klant heeft haar deze gegeven en op een papiertje geschreven.

Er bestaan veel hulpverleningssituaties, waarin afhankelijkheids en machtsrelaties bestaan. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat de meeste hulpverleners en functionarissen van de overheid van goede wil zijn, betekent de invoering van de Digid code in dit soort situaties toch dat het fraudegevoelig is. Je kunt mensen onder valse voorwendselen hun code aftroggelen. ‘Ik help je wel even’. Vervolgens kun je je tegenover de overheid digitaal voordoen als meneer of mevrouw die en die en zonder dat de eigenlijke mevrouw of meneer die en die het weet, allerlei dingen aanvragen en op je giro laten storten. Hoewel misschien in de verschillende systemen waarborgen zijn ingebouwd om dit te voorkomen houdt de Digid code toch bepaalde risico’s in.

Het is absoluut niet toegestaan dat ambtenaren hiernaar vragen. Wij hebben de betrokken klant in Tilburg geadviseerd onmiddelijk haar wachtwoord te veranderen. GEEF NOOIT je inlognaam en wachtwoord af aan wie dan ook. (Ook niet aan personen die zich voordoen als ICT -ers en die zich via Email of telefonisch of aan het loket voordoen als functionarissen van de overheid.)
We gaan ervan uit, dat de Dienst Werk en Inkomen richtlijnen voor de klantmanagers en andere functionarissen zal uitvaardigen, waarin staat dat zij nooit naar de Digid code vragen en dat de Dienst ervan uitgaat, dat het aanvragen van een Digid code vrijwillig is. Klanten mogen niet onder druk gezet worden de code aan te vragen.

Wat kan ik doen:

Geeft NOOIT uw Digid code af, ook niet aan functionarissen van de overheid. Maar het kan zijn, dat u hulpbehoevend bent of binnenkort gaat worden, en dat u uw zaken niet meer zelf met behulp van de DigId code kunt afhandelen. U kunt dan een familielid of een vertrouwenspersoon inschakelen. Wees er voorzichtig mee, een hulpverlener van een officiele instantie in te schakelen, want die kan ten behoeve van inkomsten van zijn of haar organisatie dingen gaan aanvragen waarvan u geen weet heeft. Het is beter iemand te machtigen. Die persoon kan dan op de website van DigId een machtiging aanvragen. De gemachtigde wordt geregistreerd en alle handelingen die de gemachtigde verricht en de gevolgen die dit heeft bij toekenningen worden aan u toegestuurd. Zo blijft u of uw vertrouwenspersoon op de hoogte. Lees daarvoor de regels bij het machtigen.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index privacy


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie