logobbapp

Mag ik mijn giroafschriften afplakken?
Achtergrond

Het bovenstaande is een veelgestelde vraag. Bij uitkeringsgerechtigden vragen de instanties je soms het hemd van het lijf. Mensen hebben het idee, dat ze helemaal geen privacy meer hebben en wat heeft de sociale dienst te maken met je dagelijkse uitgaven? Alles wordt tegenwoordig maar aan elkaar gekoppeld en ze zijn tot in details van je situatie op de hoogte. Dat geeft een onprettig gevoel. Alsof je bij voorbaat al verdacht wordt van fraude.

Wat kan ik doen

Van de giro's kun je de inkomsten NIET afplakken. Dus je uitkering, toeslagen, eventuele inkomsten uit arbeid, of andere bijschrijvingen, etc. Verder moet op ieder giroafschrift het beginsaldo en het eindsaldo te zien zijn. En de belangrijkste uitgaven voor leversnonderhoud, zoals gas en licht, huur en ziektekostenpremie. Normele dagelijkse uitgaven voor boodschappen of abonnementen en zo mag je afplakken. Hou er wel rekening mee, dat ze de originele giroafschriften kunnen gaan eisen, als ze denken ik vertrouw het niet. Maar dan moeten ze duidelijk motiveren waarom ze het niet vertrouwen. Verder mogen ze het eerste en het laatste afschrift aan het dossier toevoegen, maar ze halen er ook wel eens 2 willekeurige afschriften uit. De rest mogen ze niet kopieren.

Het beleid in de gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld als volgt

Inzien van de uitgaven
Om het recht op bijstand te kunnen vaststellen is het meestal niet noodzakelijk inzicht te hebben in het uitgavenpatroon van de klant. De klant heeft dan ook de keuze de omschrijving en de bedragen van de uitgaven onleesbaar te maken.

De uitgaven op de bank - en giroafschriften kunnen echter wel relevante informatie bieden over de financiële situatie van de klant. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van een problematische schuldensituatie.

In twee gevallen kan de klant verplicht worden toch inzicht in de uitgaven te geven:

  1. er is een redelijk vermoeden van fraude;
  2. er is een redelijk vermoeden dat de klant een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid in de voorziening van het bestaan heeft getoond.

In deze twee gevallen moet de klant desgevraagd inzage geven in de omschrijving en bedragen van de uitgaven.

Schrijf de reden waarom je de klant om inzage verzoekt, duidelijk op in de rapportage. Soms heeft de klant recht op een redelijke hersteltermijn. Als de klant hier niet aan voldoet, overweeg dan verlaging van de bijstand.

In geen geval mag de klant de bedragen van het beginsaldo en het eindsaldo onleesbaar maken. Ook de omschrijving en de bedragen van de inkomsten moeten altijd leesbaar blijven.

Waar kan ik terecht:

Je kunt voor meer informatie terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond. of bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index privacy

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie