logobbapp

Ik krijg een huisbezoek. Waar moet ik op letten?
Achtergrond

Per 1 januari 2013 zijn in de sociale zekerheid wetswijzigingen doorgevoerd, die huisbezoeken mogelijk maken bij iedereen die op grond van enige sociale zekerheidwet een uitkering ontvangt. Weigering van een huisbezoek leidt tot verlaging van de uitkering en bij vermoeden van fraude tot stopzetting.

Wat kan ik doen:

U kunt het beste contact opnemen met de vakbond, een advocaat gespecialiseerd in de bijstand of een andere intermediair om op de hoogte te raken van de nieuwste veranderingen. Ook geven veel gemeenten informatiefolders uit en houden zij voorlichtingsbijeenkomsten. Als het goed is wordt u per brief op de hoogte gesteld als er veranderingen zijn die voor u gelden.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen ook terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index participatiewet

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie