logobbapp

Zoeken de uitkerende en controlerende instanties op wat ik op internet publiceer bijvoorbeeld via ogenschijnlijk besloten sociale media? En wat kunnen de gevolgen zijn?
Achtergrond:

De uitkeringsinstanties kijken mee op internet

Op 12 augustus 2013 stond in de Volkskrant dat door intensievere controles de sociale diensten meer fraude hebben opgespoord. Weliswaar gaat het maar om een zeer klein deel van de uitkeringsgerechtigden, maar blijkbaar worden sociale media als facebook en twitter uitgebreid gescreend op zoek naar eventuele onregelmatigheden. In de Volkskrant staat althans dat sociale media een belangrijke bron van informatie zijn. Dat zal ook wel gelden voor andere publicatiemogelijkheden op internet. Daarbij moet je er rekening mee houden, dat men niet alleen bij vele uitkeringsgerechtigden kijkt naar wat ze eventueel fout doen. Ook in onderhandelingssituaties, bijvoorbeeld bij de begeleiding naar betaald werk of wanneer je met behoud van uitkering werkt kunnen de instanties kijken naar wat je aan meningen op internet publiceert en daarvan gebruik maken in de gesprekken. Dat hier -als het om vrijheid van meningsuiting gaat- een intimiderende werking uitgaat naar uitkeringsgerechtigden toe om maar niet met hun mening te komen behoeft geen betoog. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk doen als je vakantiefoto's publiceert op facebook en je hebt vooraf geen toestemming gevraagd om 2 weken op vakantie te gaan, omdat je dacht dat dat niet hoefde bij verblijf in eigen land.

Wat kan ik doen:

Hou er dus rekening mee als je op internet je mening geeft. Maar laat je hiervan niet weerhouden. Ontwikkel voor jezelf een beetje een strategie als je publiceert over onderwerpen die op economie, werk en uitkering betrekking hebben. Bijvoorbeeld wanneer je onder eigen naam publiceert of anoniem. Bedenk echter wel, dat ook als je anoniem publiceert of reageert de handhavers cq de sociale recherche op basis van de gepubliceerde gegevens in het dossier kan achterhalen wie je bent. Maar bedenk ook dat de instanties ook als de dood zijn voor het publiceren van misstanden. Onze ervaring is, dat als je dat doet en de aanval kiest je na enige moeilijkheden beter af bent, omdat hogere regionen in het management of de politiek zich ermee gaan bemoeien en grenzen stellen aan wat de ambtenaar mag en kan doen.

Je kunt ons ook voor of na publicatie altijd bellen om te overleggen over de strategie die van geval tot geval kan verschillen.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond. In de Mug staan advertenties van advocatenkantoren die in deze materie gespecialiseerd zijn.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Een mogelijkheid is ook om naar de reguliere pers toe als anonieme klokkenluider te fungeren op een veilige site, zodat nooit bekend wordt wie je bent. Publeaks is ervoor om u in contact te brengen met de pers. Het is een omgeving die u in staat stelt om veilig en anoniem informatie te lekken naar de pers. Het systeem zorgt er voor dat de afzender, locatie en andere gegevens van het versturen van documentatie niet te herleiden zijn.

Terug naar index privacy


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie