logobbapp

Wat zijn mijn rechten en plichten bij de bescherming van privacy?

Achtergrond:

Omdat de overheid algoritmes gaat inzetten bij fraudebestrijding is het tijd om de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is erbij te halen. Hieronder een kleine gedeelte van de tekst van deze Europese Privacy Wetgeving. De gehele wetgeving vind je op de website van het College Bescherming Persoonsgevens, de huidige Autoriteit Persoonsgevens,
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
Klik op bovenstaande link en bekijk de rechten en plichten van Overheid, de bedrijven en natuurlijk het belangrijkste van de burger.


Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG-privacyrechten van de burger

Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Wat kan ik doen:

Als u vindt dat uw privacy wordt aangetast en u dient een verzoek in om de gegevens aan te passen of te verwijderen, of u wilt inzage in de gegevens die men van u heeft, en dit wordt niet gehonoreerd, dan kunt u bezwaar indienen. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index privacy


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie