logobbapp

Een deurwaarder brengt onredelijk hoge execitiekosten in rekening en legt beslag op mijn inkomen en nu heb ik niets meer te eten en kan de huur niet betalen. Wat kan ik doen?

 

Achtergrond:

Het komt voor, dat deurwaarders onredelijk hoge executiekosten in rekening brengen. Op het spreekuur van de Bijstandsbond kwam iemand die overigens nog meer schulden had, die voor een factuur van 200 euro via de deurwaarder 1200 euro executiekosten in rekening gebracht kreeg. Deze persoon had ene bijstandsuitkering na verschillende moeilijkheden met zijn gezondheid en de duerwaarder legde via de bank beslag op zijn uitkering. Zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. De persoon in kwestie had helemaal niets meer om de huur en andere lopende kosten te betalen en had geen eten.

Wat kan ik doen:

U kunt een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van de Rechtbank. De kamer toetst bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze is neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Meer gegevens vindt u op de website van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Bijvoorbeeld in Amsterdam.

Waar kan ik terecht:

U kunt zelf een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Laat uw brief lezen bijvoorbeeld op het spreekuur van de Bijstandsbond of bij een andere hulpverlener. U kunt de Kamer ook eerst bellen. Voor adresgegevens zie website.

Terug naar index schulden

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie