logobbapp

Ik dreig uit mijn huis gezet te worden vanwege huurschulden. Is er een noodoplossing?

 

Achtergrond:

Marc Rakers van het landelijk steunpunt en kennisnetwerk voorkomen huisuitzettingen geeft 19-03-2013 de volgende analyse van de huisuitzettingen. Na een aantal jaren afname stijgt het aantal huisuitzettingen sinds vorig jaar weer ontrustbarend. Van 6000 naar 7000 in een jaar tijd, rapporteerde Aedes op 19-03-2013. De oorzaken hiervan zijn moeilijk aan te geven. Huurverhogingen spelen een rol. Maar ook lage, onzekere en onregelmatige inkomens. En lange wachttijden bij het aanvragen van uitkeringen, woonkostentoeslag en/of schuldhulpverlening. Commerciele en ondeskundige schuldhulpverleners spelen een rol. Bewindvoerders (beschermingsbewind) die hun vak niet goed beheersen of kunnen uitoefenen. Onredelijke beslagleggingen zonder rekening te houden met de wettelijke beslagvrije voet, niet in de laatste plaats door of namens overheden of aan de overheid gelieerde instellingen zoals b.v. ziektekostenverzekeraars of DUO (studieleningen). Het feit dat er vaak vanuit wantrouwen en achterdocht op mensen met betalingsproblemen gereageerd wordt moeten we ook niet onderschatten. Schuldeisers denken vaak 'alles' gedaan te hebben, maar er zijn er maar weinigen die echt aan de schuldenaar vragen wat er precies aan de hand is. Kortom: de steeds groter wordende afstand tussen de systeemwereld en de leefwereld van mensen met betalingsachterstanden. Daar zit het probleem. Simpel te benoemen, maar erg moeilijk op te lossen.

Marc Rakers

Wat kan ik doen:

Wat kunt u doen als u met huisuitzetting wordt geconfronteerd, als u iemand kent waarbij dit het geval is of als u als hulpverlener graag ondersteuning wilt om huisuitzetting te voorkomen. Daarvoor biedt het bovengenoemde landelijk steunpunt en kennisnetwerk huisuitzettingen uitkomst. U kunt de huisuitzetting bij hen melden op een eenvoudig formulier. Maar daarnaast hebben ze oa de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Aan het steunpunt gelieerden publiceren regelmatig over dreigende huisuitzettingen en die publicaties kunt u ook op de website vinden.

Het meldpunt heeft drie doelstellingen:

het vormen van een kennisnetwerk (door het bij elkaar halen van rapporten, projectbeschrijvingen, nieuwsberichten en instrumenten) en het bieden van advies en deskundigheidsbevordering;
het aanbieden van een landelijk steunpunt voor bewoners, netwerk en professionals die met een dreigende huisuitzetting te maken en daar niet voldoende ondersteuning bij krijgen;
en het participeren in praktijkontwikkeling in de vorm van een pilot.

Deze drie vormen komen samen op deze website. Hier beschrijven wij hoe wij werken bij een melding, doen wij verslag van lopende activiteiten op ons blog, beschrijven betrokkenen hun ervaringen en geven wij een overzicht van wat wij bieden.

Waar kan ik terecht:

Op de introductiepagina vindt u meer over de Eropaf! methode en beschouwingen daarover.

Adresgegevens

info@eropaf.org
www.eropaf.org
Alleen op afspraak, geen inloop.

Stichting Eropaf! en cooperatie Eropaf! Co U.A.
Ambonplein 59
1094 PW Amsterdam

 

Terug naar index schulden

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie