Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Omgaan met de bureaucratie


Wat zijn bureaucratiën?. Een korte uitleg van de principes


Wat zijn de knelpunten waar bureaucratieën mee te maken hebben


Het sociale panopticum als principe bij de bureaucratische controle van burgers


Wat is de positie van een ambtenaar of functionaris in een bureaucratie. En hoe denkt hij of zij


Hoe moet je als burger omgaan met functionarissen in een bureaucratie


Een specifieke onderhandelings situatie. Hoe moet ik omgaan met functionarissen op het gebied van arbeidsbemiddeling? Bij het item reïntegratie staan nog meer tips.


Een specifieke onderhandelings situatie 2. Ik krijg een keukentafelgesprek over eventuele voorzieningen die mij wel of niet worden toegewezen. Hoe moet ik hiermee omgaan?


Een specifieke onderhandelings situatie 3. Waar kan ik op letten bij keuringen op ziekte of arbeidsongeschiktheid?


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.