logobbapp

Bijverdienregeling voor bijstandsvrouwen met kinderen

Achtergrond:

Vaaf 1 januari 2012 is er een nieuwe 12,5%-inkomstenvrijlating voor werkende alleenstaande ouders van 27 jaar en ouder en met kinderen onder de 12 jaar. Deze vrijlating volgt op de algemene vrijlating van 25%.

Let op: De nieuwe inkomstenvrijlating geldt ook voor “alleenstaande ouders met meerderjarige kinderen'’ van 27 jaar en ouder met kinderen jonger dan 12 jaar. Dus ook een alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar, die samen met meerderjarige kinderen een gezinsuitkering ontvangt, komt in aanmerking voor de 12,5%-vrijlating.

De 12,5%-inkomstenvrijlating geldt in principe vanaf 1 januari 2012

Voorwaarden voor recht op de nieuwe 12,5%-vrijlating:

Duur van de 12,5%-vrijlating:

Hoogte van de nieuwe vrijlating Participatiewet:

Let op: Als klant inkomsten heeft verzwegen, heeft hij geen recht op deze vrijlating.

12,5%-vrijlating voor alleenstaande ouders 27+ en kinderen onder de 5 jaar
Met deze nieuwe vrijlating zijn per 1-1-2012 de bestaande vrijlatingen van de heffingskortingen voor alleenstaande ouders met een kind tot 5 jaar vervallen. Het ging om:

Belastbaar inkomen hoger door vrijlatingen
Door de vrijlatingen wordt het belastbaar inkomen hoger. Dit heeft geen gevolgen voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, maar wel voor de toeslagen en dan vooral voor de huurtoeslag. Zijn de vrijlatingsbedragen laag, dan heeft dit geen of nauwelijks gevolgen.
Pas als de 12,5%-vrijlating gedurende het kalenderjaar € 100 -120 per maand bedraagt, scheelt het ongeveer 15 euro per maand aan bij een huur van € 500 per maand.
Ontvangt klant binnen 1 kalenderjaar eerst 6 maanden de maximale 25%-vrijlating en vervolgens de rest van het jaar de maximale 12,5%-vrijlating, dan scheelt het ongeveer 30 euro per maand aan huurtoeslag bij een huur van € 500 per maand.

Heeft klant recht op de maximale vrijlating(en) wijs klant er dan op de wijziging in zijn inkomen via mijn toeslagen op Belastingdienst Toeslagen (www.toeslagen.nl), via de BelastingTelefoon (0800) 0543 of bij het Belastingkantoor d oor te geven. Dit om te voorkomen dat klant later een nabetaling krijgt.

Let op: Komt klant met zijn/haar inkomsten boven de norm, dan bestaat er geen recht meer op de inkomstenvrijlating. Er is immers geen recht op bijstand die maand.

Waar kan ik terecht:

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index eenoudergezin


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie