logobbapp

Een ouder gezin


Wat is de hervorming van de kindregelingen per 1 januari 2015?


Kan ik als alleenstaande ouder in de bijstand bijverdienen?


Ik ben alleenstaande ouder en heb een kind dat geestelijk gehandicapt is en binnenkort 18 jaar wordt. Hoe regel ik dat zonder er financieel op achteruit te gaan?


De sociale dienst heeft mij opgeroepen omdat ik de naam en het adres van de vader van mijn kind moet vertellen. Ben ik verplicht dat te doen?


Ik wil graag bij het voedsel kopen goedkoop uit zijn maar ik heb geen zin meer in genetisch gemanipuleerd, met insecticiden en antibiotica ingespoten blikvoer en andere troep. Waar kan ik informatie vinden?


Ik heb kinderen beneden de 18 jaar die willen sporten. Maar ik heb een minimuminkomen en kan al die dure contributies, sportkleding, attributen etc. niet betalen. Zijn er mogelijkheden voor een vergoeding?


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index eenouder gezin

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie