logobbapp

De hervorming van de kindregelingen per 1 januari 2015

Achtergrond:

Hervorming van de zogenaamde kindregelingen. Het aantal regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van 10 nu, naar 4 in 2015. Door deze vereenvoudiging wordt werken vanuit de bijstand lonend. De kindregelingen worden ook versoberd.

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit als ze gaan werken voor het minimumloon. Nu leveren deze ouders juist in als ze gaan werken. Het wordt bovendien duidelijker voor ouders wat een wijziging in hun situatie betekent voor de overheidsbijdrage die ze ontvangen.

Er blijven 4 regelingen bestaan voor inkomensondersteuning van ouders: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De andere 6 regelingen verdwijnen.

Kindregeleingen vanuit de bijstand moeten lonend worden