logobbapp

Ik wil mantelzorg gaan doen om mijn moeder te verzorgen. En ik heb een bijstandsuitkering. Waar moet ik op letten?

Achtergrond:

Als je een bijstandsuitkering hebt en je doet mantelzorg zijn er verschillende dingen waarmee je rekening moet houden. Veel mantelzorgers ondervinden daar moeilijkheden bij.

Wat kan ik doen

Geen en/of rekening openen

hou er rekening mee, dat als je bij je moeder intrekt je te maken krijgt met de kostendelersnorm

hou er rekening mee, dat als je inkomen hebt uit bijvoorbeeld bijstand of betaald werk en je intrekt bij je ouder die AOW heeft en weinig of geen pensioen, allerlei toeslagen minder worden of komen te vervallen

hou er rekening mee, dat als je samenwoont met de verzorgde, en het huurhuis staat niet op je naam, dat je dan dakloos kunt worden als de verzorgde komt te overlijden omdat je het huis uitmoet.

Terug naar index vrijwilligerswerk

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie