Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Belangrijkste maatregelen op het gebied van reintegratie per 1 januari 2015

Achtergrond

Per 1 januari 2015 is de Partcipatiewet ingevoerd. Dit heeft verschillende gevolgen voor mensen in de bijstand, WSW-ers en mensen in de Wajong. De belangrijkste principes van de partcipatiewet kunt u hier vinden. Wij behandelen hier de gevolgen voor de reintegratie in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden.