Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids
logobbapp

Arbeids bemiddeling


Uitgebreid verhaal over gesprekken die je voert over reïntegratie. (Hieornder staan kortere tips hieruit)


Enkele overwegingen bij de ideologische uitgangspunten van arbeidsbemiddelaars, jobcoaches en klantmangers op basis van opvattingen over de oorzaken van werkloosheid en welke argumenten ze wel en niet gevoelig voor zijn.


De belangrijkste veranderingen in de reintegratie per 1 januari 2015.


Nadere regels waar reïntegratie trajecten aan moeten voldoen en wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent.


Kan de gemeente mij een verplichte tegenprestatie opleggen en tot hoever mogen ze gaan?


Kan de gemeente mij een verhuisplicht opleggen?

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.