Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

De verhuisplicht

Achtergrond

Per 1 januari 2015 is de Partcipatiewet ingevoerd. Een van de mogelijkheden in de Participatiewet is, dat gemeenten van een bijstandsgerechtigde kunnen eisen, dat hij of zij gaat verhuizen. Wat is de verhuisplicht? Wanneer iemand in de bijstand een contract voor minimaal een jaar elders in het land krijgt aangeboden, kan een gemeente een verhuisplicht opleggen. De verhuisplicht wordt door het kabinet gezien als de laatste oplossing. Als er in de regio geen geschikte banen zijn, de reisduur langer dan drie uur per dag is en het netto-inkomen minimaal gelijk is aan de bijstandsnorm kan de gemeente de verhuisplicht opleggen. Bij het maken van deze afweging kunnen gemeenten rekening houden met de gevolgen voor het sociale netwerk van iemand, de kansen voor een vaste baan en de verwachte duur van de werkloosheid. In de praktijk komt het opleggen van de verhuisplicht zeer weinig voor, denken wij.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.