Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

De verplichte tegenprestatie

Achtergrond

Per 1 januari 2015 is de Partcipatiewet ingevoerd. Een van de mogelijkheden in de Participatiewet is, dat gemeenten een verplichte tegenprestatie kunnen eisen van bijstandsgerechtigden. Het verschil tussen een tegenprestatie verrichten en aan de andere kant reintegratietrajecten volgen of werken met behoud van uitkering is, dat de tegenprestatie niet is verbonden met toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het mag worden opgeleged aan klanten die geen enkel perspectief meer hebben op betaald werk. Reintegratieactiviteiten worden opgeleged aan klanten die -zij het op termijn- nog wel perspectief hebben op betaald werk naar het oordeel van de gemeente.

De mogelijkheid van de verplichte tetgenprestatie bestaat al sinds 2012. Het is aan de uitkerende gemeenten om die prestatie op te leggen. Ontvangers van de bijstand mogen het vooral zelf bepalen blijkt in de meeste gemeenten. Sommige gemeenten voeren de verplichte tegenprestatie helemaal niet in. In andere gemeenten is de tegenprestatie bovendien beperkt in omvang en duur. Maar er zijn ook gemeenten waar men de tegenprestatie verplicht stelt, zoals Amstelveen. Daar werkten per 27-01-2015 al 35 bijstandsgerechtigden op grond van de verplichte tegenprestatie.

De verplichte tegenprestatie houdt in dat bijstandsontvangers in ruil voor hun bijstandsuitkering een 'maatschappelijk nuttige activiteit moeten verrichten. Wat dat is, hoe lang en hoe veel uur zij dat moeten doen, bepaalt dus de gemeente. Wel mag de gemeente daarbij nu rekening houden met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De tegenprestatie mag de re-integratie niet in de weg staan. Als de bijstandsgerechtigde niet aan de verplichting voldoet, kan de uitkering worden gekort. Maar in de praktijk doen de meeste gemeenten dat niet.

De rechter heeft in 2013 geoordeeld dat erschillende gemeenten te ver gingen. Het wetsvoorstel was juist bedoeld om een einde te maken aan de verschillen tussen gemeenten. Maar nu hebben gemeenten toch weer de ruimte gekregenom zelf te beslissen hoe de tegenprestatie er uit moet zien.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.