logobbapp

Ik heb schulden en kom er niet meer uit. Wat kan ik doen?. De vrijwillige schuldhulp
Achtergrond:

Ruim 1 op de 6 Nederlanders (17,2 procent) heeft schulden. Bij tussen de 373.00 en 531.000 huishoudens is sprake van problematische schulden. Meer dan de helft van deze groep maakt gebruik van schuldhulpverlening. Jongeren, ouderen, hogeropgeleiden en huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. In vergelijking met eerdere onderzoeken is het aantal mensen met schuldproblemen gestegen. In eerder onderzoek uit 2009 waren er 788.000 tot 999.000 risicohuishoudens. In 2012 wordt dit aantal geschat op 1.125.000 tot 1.294.000. Huishoudens met kinderen en één fulltime werkende ouder vormen het grootste gedeelte van de risicohuishoudens.

De problemen bij mensen met problematische schulden zijn vooral ontstaan door een plotselinge terugval van het inkomen of persoonlijke of gezinsproblemen, zoals verslavingen of gezondheidsproblemen.

Schulden worden doorgaans alleen maar hoger. Misschien kunt u met veel kunst en vliegwerk nog wel een tijdje de eindjes aan elkaar knopen, door geld te lenen van familie of vrienden, door tegen een hoge rente nog weer een persoonlijke lening af te sluiten, rekeningen zo laat mogelijk betalen of artikelen bij postorder bedrijven te bestellen die u pas later hoeft te betalen. Maar op een gegeven moment staat de deurwaarder op de stoep. Schuldeisers leggen beslag op uw loon of uitkering of vragen een faillissement aan. En in het uiterste geval wordt uw gas en licht afgesloten en dreigt dat u uit uw huis wordt gezet. Zover hoeft het niet te komen.

Wat kan ik doen:

Meer informatie over de wettelijke schuldsanering vindt u op de website http://schuldsanering.help/aanvragen.nl/

Nederland kent verschillende vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of om schulden te saneren. Particulieren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van de vrijwillige schuldhulp. Dat betekent dat gezamenlijk met schuldeisers afspraken worden gemaakt om tot een aflossingsregeling te komen. Dat geldt in principe ook voor zelfstandige ondernemers die in financiele problemen raken. In de praktijk vinden ondernemers echter vaak hulp bij accountants, advocaten of bedrijfsadviseurs. Maar soms lukt het niet om op deze manier ene oplossing te vinden. Met ingang van 1 december 1998 biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dan misschien nog perspectief op een schuldenvrije toekomst. Zie daarvoor het onderwerp WSNP.

De vrijwillige schuldhulp kent de volgende mogelijkheden van hulpverlening.

1. Er wordt een schuldhulpverlener ingeschakeld, die een onderzoek instelt naar schulden, inkomsten, vermogen en vaste lasten. Hij of zij brwengt uw totale financiele situatie in kaart. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een aanvullend inkomen te verkrijgen waar u misschien nog niet aan gedacht hebt, zoals huurtoeslag of bijzondere bijstand. Maar let op! Voor schulden kunt u geen bijzondere bijstand verkrijgen en ook veel particuliere fondsen geven geen geld om schulden af te lossen.

2. Soms blijkt dat u de schulden toch wel kunt betalen. De hulpverlener treft tussen u en de schuldeisers ene betalingsregeling.

3. Als op basis van uw inkomen slechts een gedeeltelijke aflossing van de schulden mogelijk is kan de bemiddelaar of schuldhulpverlener een voorstel doen aan de schuldeisers. Stemmen die na onderhandelingen met het voorstel in, dan is er sprake van een zogenaamd 'minnelijk akkoord'. U betaalt dan gedurende drie jaar, maar soms langer, een afgesproken bedrag terug, waarna het restant wordt kwijtgescholden. De schuldhulpverleners gebruiken een vaste methode om het bedrag te bereknen dat afeglost kasn worden. Daarbij wordt uitgegaan van het sociale minimum dat voor uw gezinssituatie geldt.

4. In het verlengde van 3 kunt u in sommige gevallen geld lenen bij de gemeentelijke kredietbank om de schuldeisers in een keer ene bedrag te betalen. U moet dan de lening bij de kredietbank aflossen, inclusief rente. Dit heeft het voordeel, dat u slechts met een schuldeiser te maken hebt.

5. Wanneer u in overleg bent met de schuldhulpverlener kan onderzocht worden eventueel in samenwerking met nog andere specialisten, wat de oorzaken zijn van uw schulden en om ene plan op te stellen om deze problemen aan te pakken. In veel gemeenten werken schuldhulpverleners, sociale diensten en bijvoorbeeld maatschappelijk werk samen. Een van de vormen van begeleiding is budgetbegeleiding, waar u tips krijgt om op basis van het beschikbare budget uw geld te besteden.

Waar kan ik terecht:

Het is vooral de taak van gemeenten om burgers vrijwillige schuldhulp te bieden. De meeste gemeenten schakelen hiervoor erkende organisaties in zoals een gemeentelijke kredietbank, een gespecialiseerd bedrijf of het maatschappelijk werk. De Dienst Sociale Zaken, Sociale Dienst, Dienst Werk en Inkomen of de afdeling voorlichting van de gemeente weten waar u schuldhulp kunt krijgen. U kunt ook naar de gemeentelijke kredietbank gaan.

Ga niet in zee met willekeurige bedrijven of organisaties die u vragen uw uitkering of loon op hun bankrekening over te maken waarbij ze u gouden bergen beloven over de oplossing van de schulden. Onderzoek of het hierbij gaat om een door de gemeente aangewezen schuldhulpverlener. Helaas kan iedere oplichter een kantoortje opnenen en een bordje op de deur spijkeren: ik ben schuldhulpverlener. Het is diverse malen voorgekomen, dat na enige maanden de betrokken oplichter met de noorderzon was vertrokken met medeneming van het geld van de clienten. Trap daar niet in.

De hulpverlening bij schuldsanering in Amsterdam.

Relatiebeheer GKA (020) 346 36 20 (09.00 tot 17.00 uur)
Schuldhulpverlening (020) 346 36 27 (09.00 tot 11.00 uur)
Incasso (020) 346 36 11 (09.00 tot 16.00 uur)

De schuldhulpverleningsinstanties zijn per wijk ingedeeld.

Amsterdam Noord:

Stichting Doras
Adres: Statenjachtstraat 2
1034 EC AMSTERDAM
Telefoon: 020-4354555
post@doras.nl
www.doras.nl

Amsterdam Centrum en Westerpark

Stichting Blankenberg/Bureau Schuldhulp Centrum
Adres: Herengracht 124
1011 JW AMSTERDAM
telefoon: 020-5573391
schuldhulp@blankenberg.nl
www.blankenberg.nl

Amsterdam Zuid:

PuurZuid
Smaragdplein 3-5, 2e etage
1074 HA Amsterdam
telefoon: 020-5400980
info@puurzuid.nl
www.puurzuid.nl

Inloopspreekuur: iedere woensdag van 9.00-12.00 uur. Adres Lekstraat 13A, 1079EK Amsterdam.

Osdorp:

SEZO maatschappelijke dienstverlening
Adres Wolbrantskerkweg 84
postbus 90453
1006 BL AMSTERDAM
telefoon 020-6675100
info@sezo.nl
www.sezo.nl

Geuzenveld Slotermeer en Slotervaart.

Stichting Impuls
Adres: Van der Sande Bakhuyzenstraat 2
1061 AG AMSTERDAM
www.impuls.nl

Amsterdam Zuid-Oost

Madi Amsterdam Zuid-Oost/Diemen
Adres: Kempering 100B
postbus 23504
1100 EA AMSTERDAM
telefoon: 020-3141618
info@madizo.nl
www.madizo.nl

Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg

Dynamo
Adres: Ambonplein 55
postbus 93500
1090 EA AMSTERDAM
Telefoon 020-4609300
loket@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl

Bos en Lommer, de Baarsjes en Oud West:

Raster, maatschappelijke dienstverlening
Bos en Lommerplein 156
1055 EK AMSTERDAM
020-5800058
info@raster-madi.nl
www.raster-madi.nl

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index schulden


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie